Kanalizácie a studne

Potrebujete prečistiť kanalizáciu alebo zmonitorovať potrubie? Tak ste na správnom mieste.

Naša spoločnosť Ladislav Fajbik Vám ponúka služby v oblasti kanalizácií od roku 1992. Počas našej dvadsaťročnej praxe sme nadobudli množstvo skúseností, na základe ktorých Vám zabezpečíme prečistenie kanalizácie či odpadovej šachty operatívne, rýchlo a s kvalitným technickým vybavením.

Ponúkame Vám nasledovné služby:

  • čistenie používanej, znečistenej odpadovej kanalizácie,

  • preplach novej odpadovej kanalizácie pred odovzdaním do užívania,
  • čistenie kuchynských odpadov a WC,
  • čistenie  dažďových strešných zvodov a žľabov,
  • čistenie odpadových šachiet a zberných košov,
  • prečisťovanie vŕtaných studní,
  • čistenie chodníkov,

  • striekanie  komunikácií, parkovacích plôch a  strojov,

  • odvoz vyťaženého odpadu na skládku,

  • zabezpečenie monitoringu kanalizačných potrubí.

Čistenie kanalizácií

Naše služby prevádzame špeciálnym vysokotlakovým vozidlom CAK-8, v prípade potreby aj ručne.

V kanalizačnom potrubí sú naplaveniny štrku , piesku a rôzne usadené mastnoty a  nečistoty, ktoré bývajú  príčinou nefunkčnosti  kanalizácie. Upchatá kanalizácia  sa prečistí tlakom vody,  nečistoty  ako   kamene, piesok, hlina, konáre  a iné sa vyplavia do šachiet a zberných

košov  odkiaľ sa vyťažia ručne, po odstránení  týchto nečistôt sa následne ešte raz kanalizácia prečistí tlakom vody až do  hlavného kanalizačného potrubia, tak aby boli zberné koše, šachty  a kanalizačné potrubie funkčné.